Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1588019

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1588019

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1588019
Onderwerp Themabijeenkomst Spoorveiligheid en geluidsoverlast
Ingekomen/gepubliceerd 18-11-2015 14:54:06
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is in meerdere presentaties geïnformeerd over de geluidsoverlast en de veiligheidssituatie die ontstaat door doorgaande goederentreinen. De commissie heeft teruggekeken, de actuele situatie besproken en gediscussieerd over de stip op de horizon. De presentaties (ambtelijk en brandweer) zijn toegevoegd aan het dossier. De commissie handelt de brieven (1506813 + 1476494) af stelt de gemeenteraad voor om de RIB over de stand van zaken voortgang spoordossiers (1473409) voor kennisgeving aan te nemen. De ambtelijke organisatie zal nog enkele aanvullende overzichten sturen mbt de overlegmomenten en organen waar de gemeente in participeert en het lijstje met gewenste korte of middellange termijn maatregelen waar nog geen middelen voor zijn.