Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587820

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587820

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587820
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 10:26:46
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar V.L.Roeleveld, 078 770 4732
Datum B&W Besluit 27-10-2015
Gerelateerde zaak 1509450
Agendacommissie 08-12-2015
Termijn agenda maart 2016
Raad 12-04-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met het convenant "Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017" werken sociale (wijk)teams en of dorpsnetwerken, Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid, de Sociale Dienst Drechtsteden en vijf woningcorporaties samen aan het voorkomen van huisuitzettingen in de Drechtsteden. In de samenwerkingsafspraken vervullen de sociale teams een rol als regievoerder. Door huurders met huurschulden vroegtijdig te melden bij de sociale (wijk)teams kan mogelijke escalatie van problematiek worden voorkomen.

Gepubliceerd 05-11-2015