Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587820

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587820

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587820
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 10:26:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 april 2016 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de samenwerkingsafspraken. Beter voor Dordt geeft aan dat met de woningcorporaties afspraken zijn gemaakt. Vraag is ook dit ook niet breder getrokken moet worden naar bijvoorbeeld de NUTS-sector. PvdA wil graag weten of de sociale teams uitgerust zijn om de meldingen die zij ontvangen verder te verwijzen. Het betreffen vaak Multi-problematiek gezinnen. De VSP sluit hier op aan en vraagt of de sociale teams inderdaad deze positie moeten hebben. Gemeentenbelangen Dordrecht wil graag ook kijken naar de zorgverzekeraars om te zien of er ook met hen afspraken gemaakt kunnen worden. Vanuit de CU/SGP wordt aangegeven dat er inderdaad aandacht moet zijn voor andere Nutsbedrijven, vooral bij gezinnen met kinderen. Daarnaast vinden zij de positie van de sociale teams in deze juist goed. D'66 wil graag weten of er ook inzicht is over de gevallen waarin het systeem faalt. De commissie vraagt de wethouder zich in te blijven zetten om afspraken met de Nutsbedrijven en zorgverzekeraars te maken. De heer Van Verk voegt hier de banken aan toe. Dit om mensen met een koopwoning die in de problemen dreigen te raken tijdig te kunnen opvangen.


De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de raad van 12 april 2016 te sturen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Bespreekpunt in nader te bepalen commissie op verzoek van BVD, PvdA en VSP. Wordt er met voldoende instellingen (zoals daar is Stedin) samengewerkt om signalering goed op te pakken? En is een convenant voldoende om dit voor elkaar te krijgen (ook in relatie met een eerder convenant dat met de huisartsen was afgesloten)?.