Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587778

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587778

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587778
Onderwerp Toestemming verlenen aan het college het 3e wijzigingsbesluit GR Omgevingsdienst ZHZ vast te stellen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2015 14:29:55
Onderwerp Toestemming verlenen aan het college het 3e wijzigingsbesluit GR Omgevingsdienst ZHZ vast te stellen
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. de Man, tel.no. 078 770 4758
Datum B&W Besluit 27-10-2015
Gerelateerde zaak 1507006
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) heeft aan de colleges van de deelnemende gemeenten een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling OZHZ (hierna: GR OZHZ) gezonden. De wijzigingen van de GR OZHZ betreffen technische wijzigingen naar aanleiding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) die op 1 januari 2015 van kracht is geworden. Voorts zijn enige juridische en redactionele verbeteringen aangebracht. In de bijlagen vindt u een toelichting op de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen en de grondslag hiervan.

Gepubliceerd 02-12-2015