Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587778

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587778

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587778
Onderwerp Toestemming verlenen aan het college het 3e wijzigingsbesluit GR Omgevingsdienst ZHZ vast te stellen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2015 14:29:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Toestemming verlenen aan het college het 3e wijzigingsbesluit GR Omgevingsdienst ZHZ vast te stellen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Toestemming verlenen aan het college het 3e wijzigingsbesluit GR Omgevingsdienst ZHZ vast te stellen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Derde wijziging GR OZHZ.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 01 Wijzigingsvoorstel GR OZHZ (derde wijziging DEF).pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 02 Toelichting bij wijzigingsvoorstel GR OZHZ (derde wijziging DEF).pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 03 GR OZHZ 3e wijziging versie met doorhalingen DEF.PDF Bijlage
Icoon voor documenttype 04 GR OZHZ 3e wijziging geconsolideerde versie DEF.PDF Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1507006 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1514506 Raadsbesluit