Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587778

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587778

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587778
Onderwerp Toestemming verlenen aan het college het 3e wijzigingsbesluit GR Omgevingsdienst ZHZ vast te stellen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2015 14:29:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel wordt als hamerstuk te agenderen.