Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587753

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587753

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587753
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording moties 8a en 9 Leerlingenvervoer.
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 11:51:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 mei 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van D66 wordt verzocht om een aanvulling op de brief waarin wordt aangegeven hoeveel aanvragen voor een maatwerkoplossing zijn afgewezen. En hoeveel bezwaarschriften dat opleverde.