Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587736

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587736

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587736
Onderwerp Raadsinformatiebrief over afsprakenkader herontwikkeling Spuiboulevard
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over afsprakenkader herontwikkeling Spuiboulevard
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 142 - Binnenstad
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.A. Overboom / B. Korteweg, tel.no. 078 770 4845 /078 770 2806
Datum B&W Besluit 27-10-2015
Gerelateerde zaak 1507514
Agendacommissie 8-12-2015
Adviescommissie 26-1-2016
Raad 16-02-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De leegstand van kantoren neemt in Dordrecht, gelijk aan de landelijke trend, de afgelopen jaren toe. In Dordrecht gaat het vooral om het gebied rondom de Spuiboulevard, waar zich ongeveer een kwart van de regionale kantorenvoorraad bevindt. Ondanks de leegstand wordt dit gebied vanwege de ligging bij de historische binnenstad en de goede ontsluiting en bereikbaarheid, via zowel de weg als het openbaar vervoer, door de gemeente als een goede kantorenlocatie beschouwd.

Gepubliceerd 03-12-2015