Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587624

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587624

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587624
Onderwerp Vaststellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering Dordrecht 2016-2020
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Vaststellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering Dordrecht 2016-2020
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 18 - Bodem; verontreiniging en saneringen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R.A. Mank, tel.no. 770 4844
Datum B&W Besluit 27-10-2015
Gerelateerde zaak 1503382
Agendacommissie 8-12-2015
Raad 15-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij stellen uw raad voor het Meerjaren Uitvoeringsprogramma bodemsanering Dordrecht 2016-2020 vast te stellen. Dit meerjarenprogramma vormt het kader van de jaarlijkse bodemsaneringsprogramma's. Met het meerjarenprogramma 2016-2020 geeft de gemeente invulling aan de doelstellingen van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020, waaraan de gemeente zich heeft gecommitteerd door middel van de ondertekening door de VNG. De focus van de uitvoering van bodemsanering in de programmaperiode ligt op de afronding van de saneringsoperatie, de aanpak van de diffuse verontreinigingen en de mobiele verontreinigingen die de waterkwaliteit bedreigen, de nazorgactiviteiten, de wettelijke taken en het ondergrondbeleid.

Gepubliceerd 03-12-2015