Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587624

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587624

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587624
Onderwerp Vaststellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering Dordrecht 2016-2020
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de gemeenteraad dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor een vergadering van de gemeenteraad.