Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587603

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587603

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587603
Onderwerp Vaststellen Wijziging van de GR Parkschap Nat. Park De Biesbosch (2e wijziging)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2015 14:40:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 15 december 2015.