Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587086

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587086

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587086
Onderwerp Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 8 november 2016, van de commissie Fysieke Leefomgeving (besloten) van 15 november 2016, van de commissie Fysieke Leefomgeving (Sprekersplein) van 22 november 2016, van de raadsvergadering (zowel openbaar als besloten) van 15 november 2016, van de raadsvergadering van 22 november 2016, en van de commissievergaderingen van 23 en 29 november 2016, zowel openbaar als besloten
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2016 13:38:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 8 november 2016 raadsvergadering Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 15 november 2016 raadsvergadering Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 22 november 2016 fysiek Sprekersplein Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 22 november 2016 raadsvergadering Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 23 november 2016 BM Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 23 november 2016 fysiek Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 23 november 2016 Sociaal Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 29 november 2016 BM Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 29 november 2016 fysiek Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 29 november 2016 sociaal openbaar Notulen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 8 november 2016, van de commissie Fysieke Leefomgeving (besloten) van 15 november 2016, van de commissie Fysieke Leefomgeving (Sprekersp Voorblad stukken