Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1587007

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1587007

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1587007
Onderwerp Opening en vaststellen agenda, mededelingen
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2016 15:05:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

Aan de agenda wordt motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties GroenLinks, PvdA en SP toegevoegd. (laatste bespreekstuk) De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.