Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1586974

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1586974

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1586974
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 10-11-2016 15:28:04
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Aanwezig zijn de heer Portier, mevrouw Mous, de heer Engelberts, de heer Wagemakers, de heer Staat, de heer Reumers, mevrouw De Smoker, de heer Puik, de heer Stam, de heer Soy, de heer Bronkhorst, mevrouw Kruger (voorzitter), de heer Bakker (raadsgriffie), de heer Heijkoop (wethouder), de heer Mos (wethouder), mevrouw Harmsen (ambtelijke ondersteuning agendapunt 7), de heer De Wit (ambtelijke ondersteuning agendapunt 8), de heer Brok (burgemeester, bij agendapunt 9).

Mededelingen: (1) de ingekomen brief van de heer Doodkorte wordt, met instemming van de commissie, toegevoegd bij interpellatiedebat 20 december.
(2) de heer Wagemakers deelt mee te zullen nadenken over een thema-avond circulaire economie.