Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1586570

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1586570

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1586570
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 11:41:39
Vergadering Soort vergadering
Bestuur en Middelen / Agendadeel - dinsdag 23 augustus 2016 18:00 Adviescommissie - Bestuur en Middelen