Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1586569

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1586569

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1586569
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 21 juni 2016
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 11:41:39
   
Vergadering - Bestuur en Middelen / Agendadeel - dinsdag 23 augustus 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.