Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1586485

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1586485

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1586485
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:55
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Aanwezig zijn: de heer Staat (CU/SGP), de heer Portier (SP), de heer Puik (PvdA), de heer Soy (BVD), mevrouw Kuhlemeier (BVD), de heer Bronkhorst (BVD), de heer Pols (VVD), de heer Engelberts (VVD), de heer Heijkoop (CDA), de heer Blokland (VSP), de heer Reumers (D66), mevrouw Kruger (GroenLinks), de heer Bakker (Commissiegriffier), de heer Sleeking (wethouder), mevrouw de Smoker (Voorzitter).


Mededelingen: Aandacht voor de uitnodiging van Omgevingsdienst op 11 mei: intekenen vóór 8 mei (via de mail die u hierover heeft ontvangen)
Voor de agenda: 20 september Thema-avond Informatieveiligheid.