Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1582257

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1582257

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1582257
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzing van Parkbos Louterbloemen als gemeentelijk monument
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzing van Parkbos Louterbloemen als gemeentelijk monument
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 13-10-2015
Gerelateerde zaak 1501415
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 23 juni 2015 informeerden wij uw raad over ons voornemen Parkbos Louterbloemen aan te wijzen als gemeentelijk monument (kenmerk SO/1438631). Inmiddels hebben wij op13 oktober 2015 besloten om het parkbos Louterbloemen, kadastraal gemeente Dordrecht, sectie L, nummer 2990 gedeeltelijk, aan te wijzen als gemeentelijk monument. De reactie op de zienswijzen en het advies van de Welstands- en Monumentencommissie d.d. 21 september 2015 zijn onderdeel van dit besluit.

Gepubliceerd 03-12-2015