Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1582209

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1582209

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1582209
Onderwerp Beantwoording door het college vragen ex artikel 40 RvO van de fractie GroenLinks over gevaarlijke stoffen bij Chemours v/h DuPont
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Onderwerp Beantwoording door het college vragen ex artikel 40 RvO van de fractie GroenLinks over gevaarlijke stoffen bij Chemours v/h DuPont
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Agendacommissie 27-10-2015
Termijn agenda in afwachting beantwoording aanvullende vragen
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 27-10-2015