Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1582209

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1582209

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1582209
Onderwerp Beantwoording door het college vragen ex artikel 40 RvO van de fractie GroenLinks over gevaarlijke stoffen bij Chemours v/h DuPont
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college vragen ex artikel 40 RvO van de fractie GroenLinks over gevaarlijke stoffen bij Chemours v/h DuPont Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording door college ex art. 40 vragen fractie GroenLinks over gevaarlijke stoffen bij Chemours Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Beantwoording kamervragen van SP en PvdA inzake PFOA Algemeen
Icoon voor documenttype Wethoudersbrief Beantwoording kamervragen SP en PvdA over PFOA Algemeen