Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1582209

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1582209

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1582209
Onderwerp Beantwoording door het college vragen ex artikel 40 RvO van de fractie GroenLinks over gevaarlijke stoffen bij Chemours v/h DuPont
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 april 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze beantwoordingsbrief aan te houden, in afwachting van de antwoorden op aanvullende vragen (RIS 1582343)