Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1581774

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1581774

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1581774
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 29-09-2016 17:50:12
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter deelt mede dat de raads- en commissieleden zich uiterlijk donderdag kunnen aanmelden  voor het werkbezoek aan RTV Dordrecht dat op dinsdag 25 oktober om 17:00 uur start op de locatie, leerparkpromenade 120. Voor het werkbezoek wordt nog een uitnodiging gestuurd.