Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1581694

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1581694

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1581694
Onderwerp Concept Agenda 21 juni 2016
Ingekomen/gepubliceerd 03-05-2016 16:54:48
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De conceptagenda van 21 wordt gewijzigd. Mogelijk zullen zich voor die avond veel insprekers melden over het onderwerp van de kleine subsidies. Hier dient rekening mee gehouden te worden. Onder dit voorbehoud zal de agenda de volgende onderwerpen bevatten: De brief van wethouder Lambrechts over de ontwikkelingen WMO (RIS 1714683), de beantwoording van de vragen ex artikel 40 over de subsidie RTV Dordrecht (RIS 1716245) en De raadsinformatiebrief inzake over het evaluatietraject Sportboulevard (RIS 1718970).