Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1581543

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1581543

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1581543
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 15:09:31
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. De commissie stelt de agenda gewijzigd vast. De agendapunten 8 en 9 inzake de sociale teams worden voor de agendapunten 5 en 6 worden behandeld.