Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1580401

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1580401

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1580401
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tweede burap Serviceorganisatie Jeugd 2015, concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 en Concept-transformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016-2018
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-10-2015 09:17:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raadsvergadering van 29 maart 2016 te sturen (RISĀ  1580401) en de brief van de SO Jeugd (1570609) voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

PvdA, D66 en BVD willen de raadsinformatiebrief bespreken.
Politieke vraag: Waar is deze tweede burap op gebaseerd nu de cijfers nog steeds ontbreken?