Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1580401

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1580401

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1580401
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tweede burap Serviceorganisatie Jeugd 2015, concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 en Concept-transformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016-2018
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-10-2015 09:17:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tweede burap Serviceorganisatie Jeugd 2015, concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 en Concept-transformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016-2018
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 078 770 4716
Datum B&W Besluit 13-10-2015
Gerelateerde zaak 1506357
Agendacommissie 08-12-2015
Termijn agenda maart 2016
Adviescommissie 08-12-2015
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In deze brief informeren wij u over de tweede bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (Serviceorganisatie) en het hierin opgenomen geactualiseerde beeld van de budgetrealisatie van het jeugdhulpbudget in Zuid-Holland Zuid in 2015. Aangezien wij u actief willen informeren, doen wij dit vooruitlopend op de behandeling van deze tweede bestuursrapportage in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) van 12 november a.s.. Tevens informeren wij u over het concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 en de Concept-transformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016-2018, ter voorbereiding op de subregionale bijeenkomst voor de raden van de Drechtsteden op 28 oktober 2015.

Gepubliceerd 28-10-2015