Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1580185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1580185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1580185
Onderwerp Instemmen met de herontwikkeling van de wijk Wielwijk en het beschikbaarstellen van een krediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de herontwikkeling van de wijk Wielwijk en het beschikbaarstellen van een krediet Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de herontwikkeling van Wielwijk en het beschikbaarstellen van een krediet Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD I Bekrachtigen geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit raad II Herontwikkeling Wielwijk.docx Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad BWN 216003 DWN 34101.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 5a Begrotingswijziging BWN216003 rubriek 6 exploitatie.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 5b Begrotingswijziging BWN216003 rubriek 7 reserves.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Voortgangsrapportage Wielwijk Sterk en Weerbaar.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Stedenbouwkundig kader Parklint.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Vaststellingsovereenkomst en Samenwerkingsovereenkomst.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3.1 Kaart indeling Wielwijk 25 feb 2015.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3.2 Overzicht onderliggende visies en documenten.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3.3 Grondeigendom en benodigde overdrachten.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3.4 Infographic afhankelijkheidsrelatie Tromptuinen .pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1501799 B&W besluit
Icoon voor documenttype BWbesluit Wielwijk Algemeen
Icoon voor documenttype Vragen PvdeA over vrije tuinder locatie Algemeen
Icoon voor documenttype Draaiboek commissie fysiek ontwikkeling Parklint + uitnodigingstekst Algemeen
Icoon voor documenttype Inspraakbijdrage Dynamisch Wielwijk 8 dec. 2015 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Wielwijk deel Anne Marie Algemeen
Icoon voor documenttype M09 Motie Flora en Fauna.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1507745 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A3 Amendement Geef de ontwikkeling meer vrijheid.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlage Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Presentatie Wielwijk deel Judit Algemeen
Icoon voor documenttype M10 Motie Wonen in Wielwijk.pdf Motie