Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1580185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1580185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1580185
Onderwerp Instemmen met de herontwikkeling van de wijk Wielwijk en het beschikbaarstellen van een krediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Motie titel M09 Motie Flora & Fauna
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 15-12-2015
Motietekst:
DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • De verhuizing van De Vrije Tuinder en de Bijenvereniging goed te laten verlopen en te faciliteren, waarbij de kwaliteit van de verhuizing en inrichting van de nieuwe locatie voorop staat, en daarover in goed overleg met de verenigingen afspraken te maken; • De datum in het huurcontract niet leidend te laten zijn, maar de tijdsplanning van de verhuizing van de verenigingen gericht op een zo'n groot mogelijk behoud van de flora en fauna.
M09 Motie Flora en Fauna.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M10 Motie Wonen in Wielwijk
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 15-12-2015
Motietekst:
Verzoekt het college: Om prestatieafspraken te maken, zoals beschreven in de nieuwe Woningwet, met de woningcorporaties over de verdeling van terug te bouwen woningen over de sociale sector en de huursector, en over de verdeling van huurwoningen over de verschillende prijsklassen. Uitgangspunt moet hierbij zijn dat de huidige inwoners van Wielwijk die dat willen terug moeten kunnen naar een voor hun betaalbare woning.
M10 Motie Wonen in Wielwijk.pdf
Stand van zaken: