Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1580142

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1580142

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1580142
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 14:45:30
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie D66 stelt vragen over PFOA / Chemours. De wethouder geeft aan dat ook hij in afwachting is van het RIVM-rapport. Omdat hij een zorgvuldig rapport verwacht is er geen reden om druk uit oefenen op een hoger tempo. De wethouder geeft aan dat hij nog steeds van mening is dat het bodemsaneringsprogramma als zodanig vastgesteld kan worden omdat de betreffende gronden particulier zijn, dus sowieso niet in het gemeentelijk saneringsprogramma thuis horen. Met de provincie en met de gemeente Sliedrecht is bestuurlijke afstemming. De fractie PvdA stelt een vraag over de vervuiling van de grond op de Weeskinderendijk. De wethouder licht toe hoe de monitoring van deze vervuiling werkt en dat hierover met omgeving wordt gecommuniceerd. De fractie BVD stelt aan de hand van een korte presentatie vragen over de veiligheid van de Krispijntunnel. De wethouder stelt voor om de concrete klachten nader te bezien. De fractie BVD en de wethouder spreken af een keer samen naar de tunnel te gaan voor een schouw. De fractie VVD stelt vragen over de mogelijkheid om parkeertarieven in het centrum te verlagen om zodoende meer mensen naar de winkels te trekken. De wethouder geeft aan dat ideeën die ook het element beleving betrekken te zullen bespreken met de ondernemersvereniging. Op verzoek van de fractie CDA zal het betalen per minuut in de parkeergarages betrokken worden bij een van de op handen zijnde besprekingen over het onderwerp parkeren.