Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1580140

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1580140

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1580140
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 9 februari 2016
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 14:45:30
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stelt de besluitenlijst van 9 februari 2016 vast. Nav het verslag geeft de voorzitter aan dat het raadsvoorstel over het bodemsaneringsprogramma op 29 maart als hamerstuk op de agenda zal staan. Het raadsvoorstel over de spelregels EPV wordt gelet op de inhoud in de commissie Bestuur & Middelen behandeld.