Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1580138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1580138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1580138
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 14:45:29
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. De commissie kan in meerderheid instemmen met het voorstel om woensdagavond 6 april te gebruiken als extra commissievergadering. Mevrouw Van den Bergh geeft aan wat de invulling van de thema-avond verkeer op 22 maart is (aanvang 17:30 uur met een fietstocht). Per mail wordt het exacte programma nog verspreid. Wethouder Van der Linden doet een mededeling over de aanbesteding van het busvervoer in de DAV-regio. Voor de commissie fysieke leefomgeving zal een moment worden gecreëerd waarbij het mogelijk is om inhoudelijke ambities door te geven. Na afloop van de vergadering zal de wethouder in vertrouwen een mededeling doen over de voortgang in het IC-dossier.