Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1579447

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1579447

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1579447
Onderwerp Bespreking Onderzoek Inning ouderbijdrage jeugd - Bespreking met wethouder Van der Linden.
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Toepassing inning Ouderbijdrage Jeugdhulp Algemeen
Icoon voor documenttype Brief-aan-TK-Reactie-op-uitkomsten-onderzoek-ouderbijdrage Algemeen
Icoon voor documenttype Inzicht in de ouderbijdrage in de Jeugdwet Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Bespreking Onderzoek Inning ouderbijdrage jeugd - Bespreking met wethouder Van der Linden. Voorblad stukken