Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1579447

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1579447

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1579447
Onderwerp Bespreking Onderzoek Inning ouderbijdrage jeugd - Bespreking met wethouder Van der Linden.
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:34
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De wethouder schetst de stand van zaken en geeft aan dat hangende de toezegging van de staatssecretaris om voor 3 november met een standpunt en wellicht een voorstel te komen met betrekking tot de inning van de ouderbijdrage de werkzaamheden zoals het verstrekken van gegevens aan het CAK worden opgeschort. Zodra er meer duidelijkheid is, zal hij de commissie opnieuw informeren.