Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1579409

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1579409

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1579409
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen GREX Spuiboulevard (1578664)
Ingekomen/gepubliceerd 15-10-2015 15:46:54
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen GREX Spuiboulevard (1578664)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 10-11-2015
Gepubliceerd 15-10-2015