Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1578669

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1578669

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1578669
Onderwerp Instemmen met de jaarrekening 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de jaarrekening 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de jaarrekening 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met de jaarrekening 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium.pdf Beleidsnota
Icoon voor documenttype Accountantsverslag Stichting Johan de Witt-gymnasium.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Aanvraag 1434713.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 1501228 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1506322 Raadsbesluit