Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1578664

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1578664

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1578664
Onderwerp Vaststellen GREX Spuiboulevard 4-88
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen GREX Spuiboulevard 4-88 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Grex Spuiboulevard Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Geheimhouding GREX Spuiboulevard Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen GREX Spuiboulevard Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging Spuiboulevard Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Meerjarenbegroting Spuiboulevard 4-88 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 215036 Rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 215036 Rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Grex Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1501251 B&W besluit