Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1578664

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1578664

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1578664
Onderwerp Vaststellen GREX Spuiboulevard 4-88
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Onderwerp Vaststellen GREX Spuiboulevard 4-88
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G Prevo-Brenninkmeijer, 770 4737
Datum B&W Besluit 13-10-2015
Gerelateerde zaak 1501251
Datum verzending 15-10-2015
Agendacommissie 27-10-2015
Raad 10-11-2015
Toelichting

Wij zijn voornemens om 605 m² bouwrijpe grond gelegen aan de Spuiboulevard te verkopen aan A.B. van Pelt Projektontwikkeling B.V., dan wel aan een tot deze onderneming behorende juridische entiteit. De grondtransactie vindt plaats in het kader van een transformatie van een leegstaand kantoor in een woningbouwlocatie. Om deze grondtransactie mogelijk te maken, stellen wij voor om voor de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden een grondexploitatie te openen. De vooraf te realiseren kosten worden volledig gedekt uit de toekomstige opbrengst uit grondverkoop. Wij zijn van mening dat openbaarmaking van de "Toelichting grondexploitatie Spuiboulevard 4-88" de financiële, economische en juridische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt, aangezien in de grondexploitatie vertrouwelijke financiële gegevens zijn opgenomen. Openbaarmaking van dit stuk weegt dan ook niet op tegen de benoemde belangen. Wij stellen u dan ook voor de "Toelichting grondexploitatie Spuiboulevard 4-88" niet openbaar te doen behandelen en de geheimhouding daarvan in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Een dezerzijds daartoe opgesteld ontwerp raadsbesluit is bijgevoegd.

Gepubliceerd 27-10-2015