Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1578656

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1578656

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1578656
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 2e tranche
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 2e tranche
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 13-10-2015
Gerelateerde zaak 1501111
Datum verzending 15-10-2015
Agendacommissie 27-10-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 23 juni 2015 informeerden wij uw raad over ons voornemen 17 adressen aan te wijzen als gemeentelijk monument in Polder de Biesbosch (zaaknummer SO/1438589). Inmiddels hebben wij besloten om de in de bijlage bij het besluit genoemde adressen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het betreft de tweede tranche van het buitengebied en betreft Polder de Biesbosch De reactie op de zienswijzen en het advies van de Welstands- en Monumentencommissie d.d. 21 september 2015 zijn onderdeel van dit besluit.

Gepubliceerd 27-10-2015