Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1578033

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1578033

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1578033
Onderwerp Vaststellen startnotitie herijking Hondenbeleid en aangeven van een voorkeursscenario
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen startnotitie herijking Hondenbeleid en aangeven van een voorkeursscenario Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen startnotitie herijking Hondenbeleid en aangeven van een voorkeursscenario Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen startnotitie herijking Hondenbeleid en aangeven van een voorkeursscenario Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Startnotitie herijking hondenbeleid Bijlage
Icoon voor documenttype Factsheet hondenbeleid definitief Bijlage
Icoon voor documenttype Hondengegevens Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage - Raadsinformatiebrief inz Herijking uitvoering Hondenbeleid Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1497395 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1505703 Raadsbesluit