Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1575680

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1575680

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1575680
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen ex art. 40 RvO fractie D66 over Derde Merwedehaven Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over Derde Merwedehaven Voorblad stukken