Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1575139

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1575139

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1575139
Onderwerp Vaststellen Begroting 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Begroting 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Begroting 2016 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Begroting 2016.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begroting 2016.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Autorisatieoverzicht na bestuurlijke wijziging.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype BWN 216001 1e bestuurlijke wijziging rubr.7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 216001 1e bestuurlijke wijziging rubr.6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype voorblad BWN 216001 1e bestuurlijke wijziging.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1498100 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1502927 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Technische vragen PvdA Bijlage
Icoon voor documenttype Technische vragen D66 Bijlage
Icoon voor documenttype Technische vragen GroenLinks Bijlage
Icoon voor documenttype Technische vragen VVD Bijlage
Icoon voor documenttype Antwoorden technische vragen Begroting 2016 ronde 1 Bijlage
Icoon voor documenttype Antwoorden technische vragen B2016 nazending 28 okt.2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Technische vragen GroenLinks tweede ronde Bijlage
Icoon voor documenttype Technische vragen BVD tweede ronde Bijlage
Icoon voor documenttype Beantwoording tweede ronde technische vragen Begroting 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage bij technische vraag Zwerfafvalvergoeding Groen Links Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarstukken ROMD Beheer NV 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarstukken ROMD Capital BV 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarstukken ROMD Holding 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarstukken ROMD Capital Beheer BV 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Behandelschema begroting 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype DOOR CORINA GESCAND_Erratum Begroting 2016 RV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Erratum op Raadsvoorstel 1498100 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype A 6a Amendement OZB en Heffingen Beperkt.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 36 Motie Gedeelde verantwoordelijkheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 05 Motie Marsroute 2050.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 34 Motie EPV niet vol-parkeren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 31 Motie Eenzaamheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 42 Motie Tegel eruit Plant erin.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 42a Motie Tegel eruit Plant erin.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 48 Motie OMC.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 09 Motie Inspraak 2.0.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 14 Motie Toeristenbelasting.pdf Motie
Icoon voor documenttype A7 Amendement Verhoging parkeervergunningen geparkeerd.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 03 Motie Tijd voor een tussenbalans.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 04 Motie Energieneutraal bouwen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 19 Motie Inrichting lokaal openbaar vervoer.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 20 Motie Stilstaan bij nabestaan.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 21 Motie Opvang Tienermoeders en hun kind.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 22 Motie Huisvesting Sociale sector.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 23 Motie Laat de Tour in Frankrijk starten.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 17 Motie Duidelijkheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 12 Motie Stadsexpress Museumroute.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 06 Motie Doorstroming statushouders.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 2 Amendement Parkeertarieven.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 3 Amendement OZB en Heffingen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 1 Amendement Bezoekersvergunningen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 32 Motie Het tij keren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 43 Motie van de burger Voor een vlucht tot ontspanning.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 44 Motie van de burger Zwerfafval is goud waard.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 16a Motie Aanspreekpunt.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 18 Motie Rapportage belangrijke maatschappelijke partners.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 37 Motie Duidelijke taal.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 45a Motie Afmaken waar je aan begonnen bent.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1502927 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M 38 Motie Stimulering E-wheels bij Transferia.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 39 Motie van de burger Groene Schoolpleinen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 41 Motie Race tegen de klok.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 08a Motie Transformatie in de zorg.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 13 Motie Sociaal wijkteam in de wijk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 45 Motie Afmaken waar je aan begonnen bent.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 35 Motie Sport in Dordrecht geborgd.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 08 Motie Sturen op Transformatie in de zorg.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 32a Motie het tij keren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 28 Motie Zonne-energie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 15 Motie Fleurig Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 16a Motie Aanspreekpunt.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 02 Motie Aangepast Kruispunt N3.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 26 Motie Gehandicaptenparkeren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 27 Motie Minimumloon.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 30 Motie Aanpak vechtscheidingen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 09 Motie Inspraak 2.0.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 11 Motie Aanpakken zwerfafval.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 33 Motie OMC.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 47 Motie Laat je tanden zien.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 39a Motie Groene Schoolpleinen.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 4 Amendement Bezoekersvergunningen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 5 Amendement Uurtarief is Avondtarief.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 08a Motie Transformatie in de zorg.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 01 Motie Zuid en Copernicus.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 24 Motie Urgentieverklaring.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 25 Motie Bezoekerspas.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 29 Motie Verder beperken geluidsoverlast.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 46 Motie Dordt fietst Veilig verder Ook in Dubbeldam.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 40 Motie van de burger Informeel onderwijs.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 6 Amendement OZB en Heffingen beperkt.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 07 Motie Hoger beroepsonderwijs Ontwikkelkansen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 30a Motie Aanpak Vechtscheidingen.pdf Motie