Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574835

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574835

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574835
Onderwerp Toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om het besluit tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ vast te stellen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
Onderwerp Toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om het besluit tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ vast te stellen
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 770 4163
Datum B&W Besluit 06-10-2015
Gerelateerde zaak 1497125
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) heeft bij brief van 21 september 2015 aan de colleges van de deelnemende gemeenten een voorstel tot wijziging van de VRZHZ gezonden. De wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling betreffen alleen technische wijzigingen naar aanleiding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) die op 1 januari 2015 van kracht is geworden. In de ontvangen stukken vindt u een bijlage met een toelichting op de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen en de grondslag hiervan.

Gepubliceerd 27-10-2015