Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574835

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574835

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574835
Onderwerp Toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om het besluit tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ vast te stellen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om het besluit tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ vast te stellen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om het besluit tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ vast te stellen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit raad wijziging GR VRZHZ.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Wijziging GR Veiligheidsregio ZHZ.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1502627 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1502627 Raadsbesluit