Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574835

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574835

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574835
Onderwerp Toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om het besluit tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ vast te stellen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de gemeenteraad dit stuk als hamerstuk te agenderen.