Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574823

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574823

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574823
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Landelijke Handhavingsstrategie en beleidsregel Openbaarheid Uitvoering Omgevingstaken
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Landelijke Handhavingsstrategie en beleidsregel Openbaarheid Uitvoering Omgevingstaken
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 06-10-2015
Gerelateerde zaak 1485164
Datum verzending 15-10-2015
Agendacommissie 27-10-2015
Toelichting

Wij hebben de Landelijke Handhavingsstrategie (hierna: LHS) vastgesteld, gericht op de uitvoering van wettelijke omgevingstaken door de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. De LHS heeft betrekking op wat er moet gebeuren bij tijdens het toezicht gedane bevindingen. Bepalend daarbij zijn de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder. Daarnaast hebben wij de beleidsregel Openbaarheid Uitvoering Omgevingstaken vastgesteld. Op basis van deze beleidsregel gaat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna Omgevingsdienst) milieuvergunningen, handhavingsbesluiten, rechterlijke uitspraken en informatie over klachten en incidenten openbaar beschikbaar stellen via de website van de Omgevingsdienst. Wij willen uw raad hierover informeren.

Gepubliceerd 27-10-2015