Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574816

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574816

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574816
Onderwerp Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht en vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs 2015 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Onderwerp Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht en vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs 2015 (eerste wijziging)
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 33 - Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderwijshuisvesting
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar IH Middelkoop-van Gelden, 078 770 4870
Datum B&W Besluit 06-10-2015
Gerelateerde zaak 1494189
Agendacommissie 27-10-2015
Adviescommissie 24-11-2015
Raad 15-12-2015
In Open Voorraad Nee
Toelichting

U wordt verzocht om de Verordening voorzieningen huisvesting gemeente Dordrecht 2015 vast te stellen. Voorts wordt u gevraagd de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dordrecht (eerste wijziging) vast te stellen om de voorziening onderhoud en aanpassing van de lokalen bewegingsonderwijs over te hevelen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht naar de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dordrecht (eerste wijziging).

Gepubliceerd 27-10-2015