Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574816

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574816

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574816
Onderwerp Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht en vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs 2015 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht en vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs 2015 (eerste wi Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht en vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs 2015 (eerste wijziging) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit I Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlagen I tm V Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit II Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs 1e wijziging Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 7 Verslag OOGO 7 juli 2015.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1494189 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Verordening wijz. verordening mfg onderwijs Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Verordening voorz. huisvesting onderwijs Raadsbesluit