Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574816

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574816

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574816
Onderwerp Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht en vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs 2015 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2015.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze verordening te agenderen voor de commissievergadering van 24 november 2015.