Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574717

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574717

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574717
Onderwerp Vaststellen Precarioverordening 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
Onderwerp Vaststellen Precarioverordening 2016
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard, 770 4157
Datum B&W Besluit 06-10-2015
Gerelateerde zaak 1497965
Agendacommissie 27-10-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de tariefsverordeningen voor het volgende begrotingsjaar leggen we u een voorstel voor tot vaststelling van de verordening 2016 voor de precariobelasting. In de verordening 2016 zijn de tariefsaanpassingen voor 2016 verwerkt, alsmede aanpassingen op grond van het eerder genomen besluit om precariobelasting te heffen op kabels en leidingen van nutsbedrijven.

Gepubliceerd 27-10-2015