Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574717

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574717

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574717
Onderwerp Vaststellen Precarioverordening 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Precarioverordening 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Precarioverordening 2016 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype verordening precariobelasting 2016.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype verordening precariobelasting 2016 tarieventabel.doc Bijlage
Icoon voor documenttype verordening precariobelasting 2016 toelichting.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1497965 B&W besluit
Icoon voor documenttype Gescand door Corina_Ongetekende Erratum Precariobelasting 2016 RV Bijlage
Icoon voor documenttype Erratum op raadsvoorstel Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype ERRATUM precarioverordening 2016.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1502512 Raadsbesluit